Uslovi korišćenja

Opšti uslovi

Svaki korisnik i kupac na ovoj veb strani dužni su da budu upoznati s uslovima korišćenja i kupovine koji važe za ovu web stranu.

Prodaju na mreži na www.pokloni-za-decu.rs vrši prodavac (preduzeće):

2STARS d.o.o., Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

Preduzeće posluje u Sloveniji, EU.

Registracijski broj 7238738000 Poreski identifikacioni broj 63876191

Bančni račun Delavska hranilnica d.d. IBAN: SI56 6100 0001 6243 288 SVIFT: HDELSI22

Prodavac nije odgovoran za PDV.

Prodavac može biti kontaktiran na sledeća tri načina:

  •     pisanjem na kućnu adresu kompanije
  •     elektronskim putem na info@minipoliglotini.com
  •     na mobilni telefon 00386 31 338 669.

U skladu sa slovenačkim i evropskim zakonodavstvom, uslovi i pravila u celosti moraju biti dostupni na slovenačkom jeziku. Trenutno objavljujemo samo osnovne informacije o operativnim procedurama naše on-line prodavnice i na engleskom jeziku.

Cene

Cene na sajtu www.pokloni-za-decu.rs su izražene u evrima (EUR) i ne uključuju PDV. Cene i svi popusti koji važe na dan dodele ugovora. U cene nije uračunata poštarina.

Cena proizvoda i troškovi slanja jasno su vidljivi u potvrdi porudžbine, predračunu i fakturi, a sve kupac dobije prilikom kupovine knjiga.

Promotivni kod možete koristiti u svojoj korpi nakon što ste već kreirali personalizovanu knjigu. Konačna otkupna cena automatski se izračuna u onlajn prodavnici. Možete koristiti samo jedan promotivni kod istovremeno.

Promotivne cene odnose se samo na kupovinu u mreži i vide se u potvrdi narudžbe.

Obveznici plaćanja PDV-a moraju prilikom kupovine navesti vlastiti porezni broj.

Fotografije i stvarni izgled predmeta mogu varirati.

Načini plaćanja za evropske zemlje

Dostavljamo širom sveta. Omogućujemo tri načina plaćanja:

  •     Plaćanje kreditnom karticom
  •     Pay Pal plaćanja
  •     Akontacija na naš bankovni račun prema predračunu.

PLAĆANJE KREDITNOM KARTICOM: Možete platiti i kreditnom karticom putem našeg platnog sistema Braintree u vlasništvu PaiPal-a na našoj veb lokaciji. Podaci o kartici se ne beleže na korporativnom serveru, tako da je vaša sigurnost zagarantovana 100%. Braintree garantuje maksimalnu sigurnost transakcija. Autorizacija kreditnih kartica vrši se u realnom vremenu tako što se informacije odmah proveravaju u bankama.

PLAĆITE PAL: Takođe možete platiti Pai Pal-om. Kada odlučite da platite preko Pai Pal-a, bićete preusmereni na prozor svojstva Pai Pal. Da biste izvršili plaćanje, morate biti registrovani kao Pai Pal korisnik i posedujete jednu od svojih kreditnih kartica: VISA, Mastercard, American Ekpress. Kupovina je 100% sigurna jer samo Pai Pal ima podatke o vašem nalogu.

TRANSFER BANKE NA OSNOVU fakture PRO-FORMA: Kupac može platiti otkupninu (cene knjige i troškove isporuke) na transakcioni račun prodavca na predračunu. Potonji će u roku od 4 radna dana od prijema plaćanja dostaviti pošiljku preko GLS-a.

Poštarina

Dostava za MINI POLIGLOTINI van Slovenije nosi Poštu Slovenije. Prodavac je dužan da naručenu robu isporuči u roku od sedam (7) radnih dana od dana prijema uplate. Inače, narudžbe se šalju svakog radnog dana, ponekad omogućujući isporuku u tri (3) radna dana. Dostava u praznične dane (npr. Nova godina ili Uskrs) može biti objektivno teška i može dovesti do kašnjenja.

Ako robu nije moguće dostaviti u obećano vreme iz objektivnog razloga, prodavac mora obavestiti kupca putem e-maila ili telefona.

Troškovi slanja zavise od zemlje u koju šaljemo knjige. Trošak dostave u Sloveniji iznosi 3,50 EUR, u Italiji 5,00 EUR, za ostale zemlje cena dostave računa se automatski u internet prodavnici.

Naručivanje

Naručivanje se vrši isključivo putem interneta, 24 sata dnevno, u svim danima u godini.

Korisnik personalizuje i naručuje personalizovanu knjigu. Nakon završetka postupka personalizacije, digitalizovana verzija personalizovane knjige je vidljiva korisniku.

Pre naručivanja korisniku je omogućen pregled celokupnog sadržaja narudžbe, uključujući količinu i cene. Moguće je ispraviti sve greške koje su se dogodile tokom personalizacije knjige. Korisniku je lakše uočiti i ispraviti greške pre nego što izvrši porudžbinu.

Pre završetka kupovine, kupac se mora upoznati sa punim uslovima poslovanja između prodavca i kupca. Nakon odabira načina isporuke i unosa podataka o isporuci, kupac mora navesti da se 100% slaže sa opštim uslovima i time uspješno zaključuje porudžbinu. Samo potvrdjivanjem ovog izbora nalog je stvarno dostavljen.

Korisnik unosi svoje lične podatke nakon personalizacije i pregleda personalizovane knjige.

Prodavac dostavlja sažetak celokupne porudžbine na e-adresu kupca. Kupac može prijaviti svaku promenu ili grešku u odgovoru na poslati email. Promena će se izvršiti besplatno, ako je najavljena do kraja radnog dana na koji je narudžba predata.

Prodavac neće biti odgovoran u sistemu e-trgovine za bilo kakav gubitak nastao zbog prekida, promene, uklanjanja ili nepristupačnosti usluga e-trgovine.

Otkazivanje porudžbine

Nakon slanja narudžbe, kupac dobija obaveštenje putem e-maila da je porudžbina prihvaćena. U njemu su navedeni proizvodi i količine koje je odabrao kupac. Prihvaćeni nalozi tretiraju se kao neopozivi i biće izvršeni.

Izuzetno, otkazivanje naloga moguće je do kraja dana kada je narudžba prihvaćena. Ako želite da povučete porudžbinu, molimo vas da nas o tome obavestite info@minipoliglotini.com najkasnije istog dana kada je narudžba predata. Ako otkazivanje nije na vreme, prodavac ima pravo da kupcu fakturira polovinu pune cene proizvoda.

Pravo na povlačenje, povraćaj robe

Kupac ima pravo da odustane od ugovora u roku od četrnaest (14) dana od prijema robe. Povlačenje se mora prijaviti u pisanom obliku info@minipoliglotini.com ili pismeno na adresu 2STARS d.o.o. Međunarodni prelaz 6, 5290 Šempeter pri Gorici. Obaveštenje o otkazivanju ili datum slanja e-pošte uzimaće se kao blagovremeno obaveštenje o raskidu.

Primljena roba mora biti vraćena prodavcu nekorišćena, neoštećena i nepromenjena u roku od četrnaest (14) dana nakon što ste obavestili prodavca o otkazivanju ugovora. Povraćaj robe primljene u roku otkaza ugovora smatra se obaveštenjem o odustajanju od ugovora. Roba se mora vratiti u istom stanju kao i kad je isporučena kompaniji 2STARS d.o.o. Međunarodni prelaz 6, 5290 Šempeter pri Gorici.

Jedini trošak za potrošača u vezi s otkazivanjem ugovora je direktni trošak vraćanja robe. Prodavac nije u obavezi da prihvati pošiljke za koje je potrebno platiti odkup ili pošiljke koje ne ispunjavaju opšte uslove i odredbe dobavljača.

Po prijemu neiskorišćene, neoštećene robe u istoj količini, izvršavaćemo uplate izvršene najkasnije u roku od četrnaest (14) dana. Po vraćanju robe mora se dostaviti i kopija računa za robu i lične podatke, kao i transakcijski račun na kojem želite da se uplata vrati.

NAPOMENA: Pravo na povlačenje se NE odnosi u slučaju personalizovanih i / ili prilagođenih proizvoda. Kao što diktira Zakon o zaštiti potrošača (ZVPot, član 43): „Potrošač nema pravo da u ovim ugovorima odustane od ugovora iz prvog stava ovog člana: na robu koja je napravljena u skladu sa preciznim uputstvima potrošača i prilagođena njegovim ličnim potrebama ”.

Pravo na odbijanje usluge

Prodavac zadržava pravo da u izuzetnim slučajevima ne isporuči proizvode. Prodavac ima pravo da otkaže porudžbinu ako kupcem ne dobijemo potvrdu o kupovini telefonom ili e-mailom. Prodavac je dužan da kupca obavesti putem e-maila ili telefona o povlačenju. Ako kupac nije pružio tačne lične podatke, prodavac nije dužan da kontaktira kupca.

Prodavac ne snosi odgovornost za gubitak, štetu ili troškove koji mogu nastati kao rezultat neispunjavanja ili kašnjenja u izvršavanju obaveza do kojih može doći usled događaja ili okolnosti koje su van kontrole prodavca.

Rešavanje potrošačkih sporova

2STARS d.o.o. je u skladu sa važećim zakonodavstvom o zaštiti potrošača i ispunjava svoju obavezu da obezbedi efikasan sistem žalbi. U slučaju problema, kupac se može obratiti kompaniji 2STARS d.o.o. telefonom: 0038631338669 ili e-poštom info@minipoliglotini.com.

Žalba se podnosi putem e-maila info@minipoliglotini.com, ceo postupak postupanja sa žalbom je poverljiv. Svesni smo da potrošački sporovi pred sudovima zahtevaju dodatne troškove, te stoga nastojimo da sve pritužbe rešimo sporazumno.

Sudsko rešavanje potrošačkih sporova

2STARS d.o.o. u skladu sa statutarnim normama, ne priznaje bilo kog vanparničnog rešavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rešavanje potrošačkog spora koji bi potrošač mogao pokrenuti po Zakonu o vanparničnom sporu potrošača.

2STARS d.o.o. na svojoj veb stranici objavljuje elektronsku vezu do platforme za rešavanje potrošačkih sporova (SRPS): http://ec.europa.eu/odr.

Pomenuta uredba proizlazi iz Zakona o vansudskom rešavanju potrošačkih sporova (Službeni glasnik RS, br. 81/15), Uredbe (EU) br. 524/2013 Evropskog parlamenta i Veća o internetskom rešavanju potrošačkih sporova i izmeni Uredbe (EZ) br. 2016/2004 i Direktive 2009/22 / EZ.

Politika privatnosti i obrada podataka

Uslovi privatnosti izrađeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (ZVOP-1, Službeni glasnik RS, br. 94/2007 i dopunjeni), Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti ličnih podataka, zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46 / EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka, GDPR), Zakona o elektronskim komunikacijama ( Službeni glasnik RS, br. 109/12, i druga slovenačka i evropska zakonodavstva koja regulišu određene oblasti.

Prodavac pruža zaštitu ličnih podataka u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka.

Prodavac garantuje da nikada i ni na koji način neće zloupotrebiti lične podatke objavljene na veb lokaciji. Davanjem narudžbe ili saglasnošću da vas obavestimo kada je nova knjiga objavljena, slažete se da prodavac uspostavlja, održava i upravlja vašim ličnim podacima, e-adresom i telefonskim brojem neograničeno vreme da bi ispunio ili izvršio ugovorno i direktno prava na marketing.

Možete u bilo kojem trenutku, pismeno ili telefonom, zatražiti da u roku od 14 (14) dana prestanemo ili koristimo vaše lične podatke za potrebe direktnog marketinga i obavestimo vas o našem trošku u narednih pet (5) dana.

Prava intelektualne svojine

Sav tekst, fotografije, logotipi, grafike, korisnički i vizuelni interfejsi i kod na Veb lokaciji su u vlasništvu ili pod nadzorom kompanije 2STARS d.o.o. Bez pismenog odobrenja kompanije 2STARS d.o.o. zabranjena je reprodukcija, distribucija, komunikacija, reprodukcija ili druga upotreba zaštićenih autorskih dela objavljenih na veb lokaciji prodavca ili bilo kom drugom delu veb stranice, u bilo kom obimu ili procesu, istovremeno sa kopiranjem, štampanjem ili čuvanjem u elektronskom obliku. prema odredbama Zakona o autorskim i srodnim oblicima.

Validnost uslova poslovanja

Uslovi i uslovi MINI POLIGLOTINI važe od 29.09.2019. I mogu se dopuniti bez izričite najave.