Zašto je rano učenje jezika vrlo korisno za školu i kasnije u životu?

Već znamo da je učenje stranih jezika vrlo korisno. Zašto je pametno da deca što pre nauče strane jezike? Deca nauče jezik prirodno i mnogo brže od odraslih. Stoga je detinjstvo idealno vreme da svoje dete upoznate sa stranim jezikom ili bolje rečeno – učinite to što pre!

Naučne studije pokazuju da deca osnovnoškolskog uzrasta, koja govore nekoliko jezika ili koja nauče barem jedan strani jezik, na mnogim područjima bolje funkcionišu od svojih vršnjaka! Svi želimo da naša deca budu SRETNA i USPEŠNA, a definitivno dečiji mozak igra izuzetno važnu ulogu u tome. Učeći strani jezik u ranom dobu, mozak dece se razvija „drugačije“. NA BOLJI NAČIN! Dodatne sinapse (veze moždanih ćelija) koje se razvijaju tokom učenja i korišćenja dva jezika kasnije su u životu korisne za bilo šta: matematiku, logiku, društvene veštine, komunikaciju itd. Zbog toga smatram da je rano učenje jezika bukvalno ulaganje u svako dete!

Ovde možete pročitati o nekoliko pozitivnih efekata ranog učenja jezika

1. Bolje kognitivne veštine, rešavanje problema i rad sa više zadataka

Izvršena su mnoga istraživanja o odnosu između ranog učenja jezika i kognitivnih sposobnosti učenika. Pokazalo se da su studenti koji uče strani jezik fleksibilniji i bolji u konceptualnom razmišljanju.

2. Bolje razumevanje čitanja

Deca koja uče strani jezik postižu bolje rezultate pri razumevanju čitanja. Oni brže donose zaključke i istovremeno povezuju različite sadržaje.

3. Bolje komunikacijske veštine

Studenti koji uče strani jezik bolje rade na usmenim testovima. Ovo otkriće važi za učenike osnovne škole i o njima izveštavaju istraživači iz celog sveta.

4. Šire razumevanje sveta i pozitivan odnos prema drugim kulturama

Učenje stranog jezika proširuje horizonte. Kroz jezik dete uči o kulturi, mestima i običajima i kao rezultat razvija osećaj otvorenosti i poštovanja prema drugim kulturama.

5. Dugoročna konkurentska prednost za globalno tržište rada

Zbog globalizacije, internacionalizacije preduzeća i sve veće potrebe za međunarodnom saradnjom u mnogim oblastima, znanje stranih jezika će biti sve važnije.

Rano učenje jezika ima pozitivan uticaj na razvoj dečjih kognitivnih i komunikacijskih veština, podstiče fleksibilno razmišljanje, poboljšava pamćenje i fokus, a višejezična deca su takođe kreativnija! Moglo bi se reći da su najmanje 5 glavnih razloga da svoje dete uronite u svet jezika čitajući dvojezične i višejezične bajke.

Personalizovana dvojezična knjiga savršen je poklon za svako dete! Ova knjiga ima jednostavne rečenice i idealan je za uvođenje novog jezika vašem detetu. Pored toga, višejezične knjige MINI POLIGLOTINI odličan su izbor i za rano učenje jezika! Pogledajte našu ponudu i uživajte u učenju novih reči, novih fraza i novog jezika sa svojim detetom.